27
Maj

Zakon in lov

Prejšnji vikend mi je oče razlagal, da se bo odpravil na lov, saj se je začela sezona streljanja srnjakov. Moj oče je strastni lovec in v tem poslanstvu je že več kot dvajset let. Oče zmeraj pravi, da za lov moraš biti skrben do narave in živali, ter kar je ključnega, da pri lovu ne smeš ogrožati sebe in drugih. Pri lovcih je namreč zelo poudarjeno in bistveno, da znajo ravnati s strelskim orožjem in da poznajo ter upoštevajo zakonodajo o strelskem orožju in o lovu. Namreč lov je dejavnost, ki pritegne določena tveganja, zato torej je pravilno ravnanje s strelskim orožjem in upoštevanjem varnostnih načel toliko bolj pomembno.

Zakon in lov

Namreč lovci, kot ostali pooblaščenci uporabe strelskega orožja, ne smejo pod vplivom alkohola ali drugih substanc, ki vplivajo na vedenjske sposobnosti, streljati ali kako drugače ravnati s polnim orožjem. Pomembo je da se zakon o lovu upošteva in izvršuje tako kot je prepisano v zakonu in zahtevami lovske družine. Namreč vsaka lovska družina ima na začetku leta sestanek o tem kako bo lov potekal in kaj je njihov cilj pri lovu. Tako mora vsak lovec ravnati v skladu z zahtevami lovske družine in državnim zakonom. Vsak, ki se pridruži lovu je seznanjen s etiko lova in opravi lovsko zaprisego. Ta lovska zaprisega lovca opozarja o temeljnih načelih lova, katera so; pravilno ravnanje z orožjem, spoštovanje do divjadi in do narave ter spoštovanje drugih lovcev. Vsak posameznik, ki pa se torej odloči za lov in pridružitev k lovski zvezi pa mora najprej opraviti posebne tečaje za pravilno ravnanje s strelskim orožjem. Lovci imajo tudi namreč z zakonom določeno dolžnost, da vsako na novo kupljeno orožje potrebujejo registrirati in nastreliti.

Pomembno je tudi vedeti, da lov in lovci so ključni faktor za ohranjanje narave. Saj so lovci nekakšni vzdrževalci in čuvaji gozda. Torej potemtakem lov ni samo ubijanje živali, temveč je strast in ljubezen ter predvsem skrb do gozdnih živali in do prelepe narave.…